TICHETE EDUCAȚIONALE 2023-2027

În perioada 2023-2027 vor fi acordate tichete sociale în valoare de 500 de lei/copil, în tranșe unice, în fiecare dintre cei patru ani școlari, preșcolarilor și elevilor de nivel primar și gimnazial înscriși în unități de învățământ de stat și care provin din medii dezavantajate.

Criterii de eligibilitate pentru anul școlar 2023-2024:

  • Preșcolari : venitul net lunar/membru de familie este de maximum 633 lei.
  • Elevii din ciclul primar și gimnazial : venitul net lunar/membru de familie este de maximum 1.500 lei.
  • La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare veniturile care se află în evidența Agenției Naționale de Administrare Fiscală în luna iulie a anului 2023.

Unităţile de învăţământ au obligaţia de a informa reprezentantul legal sau reprezentanţii legali, tutorele/tutorii, după caz, cu privire la condiţiile de eligibilitate prevăzute de Ordonanţă de urgenţă în vederea accesării sprijinului educational.
Reprezentantul legal sau reprezentanţii legali, tutorele/tutorii potenţialilor destinatari finali, care se încadrează în condiţiile de eligibilitate depun la unitatea de învăţământ o Cerere de acordare a tichetului social pe suport electronic, în termen de maximum 45 zile calendaristice de la începutul cursurilor (data de 27 octombrie 2023).

În vederea completării cererilor se va avea în vedere componenta familiei definita la art.2 din Ordonanţa Guvernului nr. 33/2001, aprobată prin Legea 126/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

■ soțul, soţia şi copiii aflafi în întreţinerea acestora, care locuiesc şi se gospodăresc împreună;
■ se asimilează termenului de.familie şi persoana singură cu copii aflafi fn intrefinere, care locuiesc şi se gospodăresc împreună;

PROGRAM DEPUNERI CERERI : 12:00 – 14:00 de luni până vineri în perioada 23.10-27.10.2023 la secretariatul unității.

Cererea va fi însoțită de copii după actele de identitate a părinților.