Perioada de încheiere a situației școlare

Perioada de încheiere a situaţieişcolare (pentru toate clasele din învăţământul primar, gimnazial,licealşi profesional, inclusiv pentru stagiile de pregătire practică), cf. Adresei 3301/DGIP/24.05.2021.

Pe semestrul al II-lea, a celor declaraţiamânaţi pe semestrul I care nu şi-au încheiat situaţiaşcolară conform prevederilor alin. (1) şi (2) sau a celor amânaţi anual se face înaintea sesiunii de corigenţe este între

30 iunie-2 iulie 2021. Elevii amânaţi, care nu promovează la una sau două discipline/module de studiu în sesiunea de examene de încheiere a situaţieişcolare a elevilor amânaţi, se pot prezenta la sesiunea de examene de corigenţe. Elevii declaraţiamânaţi anual din clasa pregătitoare, respectiv din clasa I, care nu se prezintă în sesiunile de examinare sunt reînscrişi în clasa pentru care nu s-a încheiat situaţiaşcolară.

(cf. Art.118 din ROFUIP,aprobat prin OMEC nr. 5447/2020, cu modificările și completările ulterioare)

Perioada de încheiere a situaţiei şcolare pe semestrul al II-lea, a celor declaraţi amânaţi pe semestrul I care nu şi-au încheiat situaţia şcolară conform prevederilor alin. (1) şi (2) sau a celor amânaţi anual se face înaintea sesiunii de corigenţe este între

30 iunie-2 iulie 2021. Elevii amânaţi, care nu promovează la una sau două discipline/module de studiu în sesiunea de examene de încheiere a situaţiei şcolare a elevilor amânaţi, se pot prezenta la sesiunea de examene de corigenţe. Elevii declaraţi amânaţi anual din clasa pregătitoare, respectiv din clasa I, care nu se prezintă în sesiunile de examinare sunt reînscrişi în clasa pentru care nu s-a încheiat situaţia şcolară.

(cf. Art.118 din ROFUIP, aprobat prin OMEC nr. 5447/2020, cu modificările și completările ulterioare)

Perioada-examene-de-corigenta-2021-1