Olimpiada Ştiinţe pentru Juniori – 28.05.2022

În atenţia elevilor participanţi la Olimpiada Științe pentru Juniori

28.05.2022

  1. Accesul concurenţilor în săli este permis pe baza buletinului/ cărţii de identitate sau a paşaportului;

2. Se interzice candidaţilor să intre în săli cu orice fel de mijloace de informare ( manuale, notiţe, însemnări), cu mijloace de comunicare la distanţă (telefoane mobile);

3. Pentru redactarea lucrării se foloseşte numai pix sau stilou de culoare albastră.

4. În timpul desfăşurării probei scrise, concurenţii nu comunică în nici un fel între ei;

5. Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea concurentului din concurs.