NOTIFICARE

Conform Adresei 490M/I/10.09.2021 am efectuat demersul de ştergere/distrugere a declaraţiilor-angajament emise în baza adresei Ministerului Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 36347/26.10.2020 şi a metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi prelucrarea datelor cu caracter personal aprobată prin OMEC nr. 5545/2020 ale elevilor/părinţilor/cadrelor didactice privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului.

Pentru anul școlar 2021-2022 nu au fost înregistrare declarații.