DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR – EVALUARE NAȚIONALĂ 2020-2021

În conformitate cu prevederile art.11, alin (1) din documentul menţionat anterior (OMEC 5455/31.08.2020), cererile pot fi depuse la centrul de examen sau pot fi transmise prin mijloace electronice la o adresă care va fi comunicată candidaţilor.

Art. 11 (1) Candidaţii care depun contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se menţionează că au luat cunoştinţă de faptul că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. În cazul candidatului minor, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestuia.

Contestațiile se depun la centrul de examen în data de 29.06.2021 intervalul orar 14:00—19:00 și în data de 30.06.2021 în intervalul orar 08:00-12:00 sau pe adresa de e-mail evnat@sg-md.com.