Burse școlare pe semestrul al II-lea

Depunerea dosarelor de burse pentru semestrul al II-lea al anului şcolar 2020-2021 se va face până vineri 19.02.2021 la profesorii diriginţi.

Dosarele vor fi predate la secretariat de către fiecare diriginte pe baza unui tabel centralizator nominal (nume şi prenume elev-tip de bursă solicitat), semnat de diriginte.

Mai multe detalii : AICI