ANUNȚ! Referitor înscrieri clasa pregătitoare

Anunț

Ref: înscriere clasă pregătitoare

Având în vedere Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar 2022-2023, aprobată prin OME nr. 3445 / 17.03.2022 și O.M.E. nr. 3704/2023 privind aprobarea Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024, vă comunicăm următoarele:

– în perioada 1 septembrie—8 septembrie 2023 are loc centralizarea și soluționarea de către Inspectoratul Școlar Județean Bacău a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ și soluționarea de școlar oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

– cererile de înscriere ale copiilor care trebuie să fie școlarizați în anul școlar 2023-2024 (împlinesc 6 ani până la data de 31.08.2023), dar care nu au fost înmatriculați  sau  nu  au  participat  la  etapele  anterioare  de  înscriere,  se depun la Inspectoratul Școlar Județean Bacău până în data de 31.08.2023.

Mulțumim!