ANUNȚ PARTICIPARE – SPAȚIU COMERCIAL ȘI SALĂ DE SPORT

 Școala Gimnazială ,,MIHAI DRĂGAN”, cu sediul în Bacău, str. LOGOFAT TĂUTU, NR 7, cod fiscal 29097506, telefon 0334/401261, fax 0334/404263 vă invită să participați la licitația pentru închirierea următoarelor spații:

  • 4 mp spațiu comercial chioșc produse alimentare
  • 1102, 84 mp sală sport

Pentru participare se vor consulta caietele de sarcini anexate.

Documentele vor fi depuse conform caietului de sarcini, la secretariatul Școlii Gimnaziale ,,MIHAI DRĂGAN”, cu sediul în Bacău, str. LOGOFAT TĂUTU, NR 7, până pe data de 28.11.2023, ora 09.00.

Licitația se va desfășura la sediul Școlii Gimnaziale Mihai Drăgan Bacău pe data de 28.11.2023, ora 11.00

  1. Data limită pentru solicitarea clarificărilor 27.11.2023
  2. Limba de redactare a ofertei: română
  3. Perioada de valabilitate a ofertelor: până la semnarea contractului
  4. Prețul va fi exprimat în lei fără TVA
  5. Contestațiile se depun până pe 29.11.2023, ora 11.00