ANUNȚ ÎNSCRIERE ADMITERE ÎN CLASA A V-A CU PROGRAM DE INTENSIV DE PREDARE A LIMBII ENGLEZE, AN ȘCOLAR 2021-2022.

În perioada 19.04-21.05.2021, se fac înscrieri pentru ADMITEREA ÎN CLASA A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A LIMBII ENGLEZE, an școlar 2021-2022.

Inscrierea se face pe baza completării de către părinte/tutore legal a cererii de înscriere și se depune de către acesta la secretariatul școlii.

DACĂ EXISTĂ SITUAȚII, împreună cu cererea de înscriere, se depune și cererea de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere internațională, prin care se certifică un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A1, conform listei examenelor cu recunoaştere internațională de mai jos.