ANUNȚ CONCURS POST ÎNGRIJITOR 1 NORMĂ NEDETERMINATĂ

Nr. crt.ActivităţiData
1.Publicarea anunțului11.03.2024
2.Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău, cu sediul în Bacău, str. Logofăt Tăutu nr. 7, jud. Bacău, până la data de:25.03.2024, ora 15.00
3.Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs                  27.03.2024, ora 10.00
4.Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor28.03.2024, ora 10.00
5.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor28.03.2024, ora 13.00
6.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor29.03.2024, ora 12.00
7.Susţinerea probei practice02.04.2024, ora 10.00
8.Afişarea rezultatului probei practice02.04.2024, ora 15.00
9.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice03.04.2024, ora 10.00
10.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor03.04.2024, ora 15.00
11.Susţinerea interviului04.04.2024, ora 10.00
12.Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului04.04.2024, ora 15.00
13.Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului05.04.2024, ora 10.00
14.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor05.04.2024, ora 14.00
15.Afişarea rezultatului final al concursului05.04.2024, ora 15.00

  1. Reguli de efectuare a curățeniei;
  2. Noțiuni fundamentale de igienă;
  3. Reglementări privind securitatea muncii;
  4. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual;
  5. Reglementări privind securitatea și sănătatea în muncă.