ANUNȚ! CONCURS 2 NORME ÎNGRIJITOR 1 NORMĂ PAZNIC 1 NORMĂ ASISTENT MEDICAL

 1. Publicarea anuntului 08.08.2023
 2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Şcoala Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău, cu sediul în Str. Logofătu Tăutu, nr. 7, jud. Bacău. 24.08.2023, ora 15.00
 3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 28.08.2023, ora 15.00
 4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 29.08.2023, ora 12.00
 5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 29.08.2023, ora 15.00
 6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 30.08.2023, ora 15.00
 7. Susţinerea probei scrise 01.09.2023, ora 10.00 (asistent medical,paznic)
 8. Afişarea rezultatului probei scrise 01.09.2023, ora 14.00
 9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 04.09.2023, ora 10.00
 10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.09.2023, ora 14.00
 11. Susţinerea probei practice 01.09.2023, ora 10.00 (îngrijitor)
 12. Afişarea rezultatului probei practice 01.09.2023, ora 14.00
 13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 04.09.2023, ora 10.00
 14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.09.2023, ora 14.00
 15. Susţinerea interviului 05.09.2023, ora 10.00 (toate posturile)
 16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 05.09.2023, ora 14.00
 17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 06.09.2023, ora 10.00
 18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 06.09.2023, ora 14.00
 19. Afişarea rezultatului final al concursului 06.09.2023, ora 16.00
 1. Ordin nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea,
  educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor;
 2. Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările
  ulterioare;
 3. Legea nr. 319 din 2006 a privind sănătatea şi securitatea muncii cu modificările şi
  completările ulterioare – Cap.IV – Obligaţiile lucrătorilor;
 4. Legea nr. 53 din 2003 – Codul Muncii, republicată – Titlul XI, Cap.II – Răspunderea
  disciplinară art.263-268, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din instituțiile publice.
  TEMATICA
  la concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante de Îngrijitor:
 6. Reguli de efectuare a curăţeniei în instituţia de învăţământ.
 7. Noţiuni fundamentale de igienă.
 8. Securitate şi sănătate în muncă şi PSI
 • Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
  nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • Legea 319/2006 cu modificările si completările ulterioare, referitoare la sănătate si securitate in
  munca;
 • Legea 307/2006 cu modificările si completările ulterioare, referitoare la apărare impotriva
  incendiilor;
 • Documentele specifice necesare executării evidenţei serviciului de pază şi modul de utilizare a
  acestora
 • Atribuţiile şi răspunderile personalului de pază
 • Principalele reguli de comportament, reguli de protecţia muncii şi PSI BIBLIOGRAFIA
  la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de asistent medical
 1. Lucreția Titircă, Îngrijiri speciale acordate pacienților de către asistenții medicali,Editura Cartea Medicală
  2..Mihaela Vasile Puericultură și pediatrie pentru asistenții medicali ,Editura All 2014
  3.Lucreția Titircă, Urgențe medico-chirurgicale sinteze,Editura Medicală 2019
  4 Bocarnea C ,Boli infecțioase și epidemiologie -manual pentru medici ,studenti și elevi ai Colegiului
  National de Nursing,Editura Info-Team 1999
 2. Ordinul MPS nr.1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor
  și a principiilor care stau la baza unei alimentatii sănătose pentru copii și adolescenți.
 3. Ordinul comun MS/ME nr. 438/4629/2021 privind asigurarea asistentei medicale a preșcolarilor, elevilor
  din unitățile de învățământ preuniversitar și a studenților din instituțiile de învățământ superior, pentru
  menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos.
  7..Ordinul 1761/03.09.2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățenia, dezinfecția și sterilizarea
  în unitățile sanitare publice și private, tehnici de lucru și interpretare pentru testele de
  evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție.
 4. Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea,
  instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor
 5. Ordinul nr. 566 din 3 aprilie 2020pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din
  Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea activităților în domeniul
  dispozitivelor medicale.
  TEMATICĂ pentru postul de asistent medical:
 6. Îngrijirea copilului sănătos în diferite perioade ale creșterii și dezvoltării. .Aprecierea stării de sănătate.
 7. Comunicarea cu copilul.
 8. Îngrijirea copilului în colectivitate.
 9. Riscurile și prevenirea accidentelor în copilărie.
 10. Alimentația copilului mic,a prescolarului si a adolescentului.
 11. Îngrijirea pacientului cu afecțiuni ale aparatului respirator.
 12. Îngrijirea pacientului cu afecțiuni ale aparatului digestiv și a glandelor anexe.
 13. Urgențele abdominale.
 14. Îngrijirea pacientilor cu boli infecto-contagioase.Prevenirea bolilor infectioase in scoli.
 15. Îngrijirea pacientilor cu afectiuni neurologice(epilepsie) și urgente neurologice.(coma)
 16. Îngrijirea pacientului cu afectiuni endocrine (afectiuni ale glandelor suprarenale,paratiroide si a glandei
  tiroide.)
 17. . Urgente datorate agentilor fizici si chimici
 18. Urgente în oftalmologie
 19. Îngrijirea copiilor în cazul diferitelor accidente, traumatisme. Plăgile și tratamentul lor: Îngrijirea
  plăgilor;Pansamentul plăgii.
 20. Oboseala școlară.
  16.Șocul anafilactic: cauze, tablou clinic, conduita de urgență.
 21. Îngrijirea pacientului cu boli metabolice și de nutriție.
  18.Asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor și elevilor pentru menținerea stării de sănătate a
  colectivităților și promovarea unui stil de viață sănătos (Ordinul comun MS/ME 438/4629/2021)
  19.Lista alimentelor nerecomandate elevilor și preșcolarilor și principiile care stau la baza unei alimentații
  sănătoase pentru copii și adolescenți conform Ordinului M.S. nr.1563/2008
  20.Ordinul 1761/03.09.2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățenia, dezinfecția și sterilizarea
  în unitățile sanitare publice și private, tehnici de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței
  procedurii de curățenie și dezinfecție. Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: .www.scoalamihaidraganbacau.com, persoană de contact: Ostace Crina funcția secretar șef având numărul de telefon 0334401263,între orele 9-15. Director,