ANUNȚ CONCURS – 1 POST PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR PERIOADĂ DETERMINATĂ PÂNĂ LA 21 IUNIE 2024

Înscrierea candidaților se realizează la secretariatul unității de învățământ în zilele de 14.12-18.12.2023 interval orar 09.00-13.00.
Concursul va avea loc în data de 19.12.2023, susținere lecție 08:00-09:00, între 9.30-12.00 susținerea probei scrise.
Modelul cererii-tip pentru înscrierea la concurs, prevăzut în anexa nr. 1 la Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.959/2013, cu modificările ulterioare.