ANUNȚ CONCURS – 1 POST EDUCATOR-PUERICULTOR PERIOADĂ DETERMINATĂ

Înscrierea candidaților se realizează la secretariatul unității de învățământ în zilele de 12-17.10.2023 interval orar 09.00-13.00.
Concursul va avea loc în data de 23.10.2023 începând cu ora 9.00-12.00 pentru susținerea probei scrise.
Modelul cererii-tip pentru înscrierea la concurs, prevăzut în anexa nr. 1 la Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.959/2013, cu modificările ulterioare.