ANUNȚ!!! PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR PRIVIND ACORDAREA DE TICHETE SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL, ÎN VALOARE DE 500 LEI

Precizări privind acordarea tichetelor pentru sprijin educațional

            Ordonanța de Urgență nr. 133/2020, cu completările și modificările ulterioare, prevede acordarea de sprijin educațional oferit sub forma de tichet social pe suport electronic, pentru achiziționarea de materiale școlare, pentru copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial.

            Materialele școlare ce pot fi achiziționate cu aceste tichete sunt rechizite necesare frecventării școlii: articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

Beneficiarii tichetelor de 500 de lei:

 1. Preșcolarii înscriși în învățământul de stat care îndeplinesc condițiile pentru obținerea sprijinului educațional acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015, cu modificările și completările ulterioare.

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, (max. 298 ron) se iau în considerare toate veniturile realizate de membrii familiei în luna iulie 2022.

 • Elevii înscriși în învățământul de stat, primar și gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul național de rechizite școlare, conform Legii nr. 126/2002.

Legea nr. 126/2002 stabilește că pot beneficia de acest sprijin elevii care se află în întreținerea familiilor al căror venit net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie 2022, este de max. 1.275 ron.

Acte necesare:

 • Copii BI/CI părinți;
 • Copii certificate naștere ceilalți membri ai familiei;
 • Adeverință cu salariul net / cupoane pensie / somaj, pe luna iulie 2022;
 • Adeverință din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă precum și cuantumul acesteia la luna iulie 2022 pentru toți elevii-membri ai familiei;
 • Declarație pe proprie răspundere că nu beneficiază de arende, chirii sau documente doveditoare în cazul în care beneficiază;
 • Cupoane alocație pe luna iulie 2022;
 • Declarație la notariat că nu au venituri (pentru pers. care nu au serviciu);
 • Copie hotărâre încredințare minor, în cazul în care părinții sunt divorțați.

NOTĂ:

 1. ~ Copii aflați în grija statului nu sunt eligibili; statul (căminele și centrele de ocrotire) asigură
  condiții / materiale necesare pentru frecventarea școlii.
  ~ Copii aflați în plasament la familii / persoane au regimul copiilor care trăiesc în familia naturală.
  Va fi luat în considerare venitul mediu / membru al familiei (copilul aflat în plasament este membru al familiei).
  Pentru elevii din ciclul primar / gimnazial vor fi luate în considerare:
  – veniturile din salarii și asimilate salariilor,
  – indemnizația de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere, îndemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copii, burse pentru elevi și studenți, ajutorul acordat soțiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu.
  – arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea.
 2. Dacă UI sau UAT au cunoștință de faptul că unul dintre părinti lucrează în străinătate copilul este eligibil numai dacă părintele care depune cererea confirmă eligibilitatea în baza media venitului / membru al familiei: adeverința de venit eliberată de angajatorul din străinătate plus toate veniturile obținute în țară.

Cererile pentru stabilirea și acordarea sprijinului financiar se întocmesc de reprezentantul familiei și se depun, împreună cu actele doveditoare în termen de 5 zile de la data începerii cursurilor școlare (5-9 septembrie 2022, pentru anul școlar 2022-2023), la secretariat.

În afara perioadelor menționate NU se mai primesc solicitări.

Dosarele incomplete vor fi respinse de către comisiile din unitatea de învățământ și nu se pot completa ulterior.

Director,

Prof. Drăgoi Georgeta Alina